Výkopy a přípojky inženýrských sítí

Budování inženýrských sítí je nedílnou součástí výstavby nového objektu. Zasíťovat pozemek je nutností i vzhledem do budoucna, kdy se uvažuje nad výstavbou například rodinného domu. Důležitou částí je příprava výkopu pro realizaci kanalizace, pokládku potrubí pro přívod plynu, kabelů elektřiny nebo vodovodního potrubí.

Zemní práce provádíme na základě stanovených plánů, které přesně definují jednotlivé uložení inženýrských sítí.

Výkop vodovodní přípojky

Vodovodní přípojka přivede k vašemu domu pitnou vodu z řádu. Jedná se o potrubí od vodovodního řadu k vodoměru. Výkopové práce provádíme citlivě, aby nedošlo k narušení obecního vodovodního řadu a zároveň došlo k pohodlnému napojení vodovodního potrubí.

Výkop plynové přípojky

Potrubí s plynem se ukládá do hloubky minimálně 0,5 metru. Ukládáme jej do pískového lože, které potrubí chrání. Minimální vzdálenost od ostatních vedení je 0,15 metr od vodovodu nebo 0,2 metru od elektřiny.

Výkop elektrické přípojky

Kabel s elektřinou musí být vždy uložen v nezámrzné hloubce, která je stanovena na 80 až 120 centimetrů v návaznosti na lokalitu. Přípojku budujeme od rozvodného zařízení distributora soustavy, a to vždy směrem k nemovitosti.

Kontaktujte nás

Výkopy pro připojení inženýrských sítí nejsou náročnou operací, ale vyžaduje zkušenosti, které vám můžeme nabídnout. Pro více informací nebo objednání si našich služeb nás neváhejte kontaktovat. Rádi vám také poradíme, jak realizovat zemní práce pro vybudování inženýrských sítí.