Bagrování septiků

Můžete se na nás také obrátit v situaci, kdy potřebujete bagrovat septik. Septik je betonová nebo plastová usazovací nádrž, rozdělená do komor, kterými protéká voda a předčisťuje se. Předčištěná voda se vypouští ze septiku prosakem do země, nebo do řeky. Vyhloubení jámy pro septik se provádí dle velikosti nádrže. Pro výkop septiku je důležité nachystat bednění okolo a betonovou základovou desku, po vykopání se betonuje. Po usazení septiku se volný prostor vysype zeminou.

Kontaktujte nás

Bagrujeme také v extrémních podmínkách, u vodních toků, či u lesa. Máme bohaté zkušenosti s hloubením studen, výkopy bazénů, s prací s rypadlem, minibagrem a úpravami terénu. Neváhejte nás oslovit s Vaším požadavkem na bagrování septiků v Brně, domluvíme s Vámi vše potřebné k terénním úpravám a postaráme se o to, aby veškeré práce proběhly kvalitně a v domluveném čase.